Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
1106/2020

Ths.BS. Nguyễn Ngọc Văn

1 Thông tin Bác sĩ

·        Với kinh nghiệm 25 năm công tác, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về Nhi khoa tổng quát cũng như chuyên ngành Hô hấp Nhi khoa.

2 Quá trình công tác

·        2007 - 2017: Khoa Hô Hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương.

·        2017 -  nay: Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương.

·        4/2020 - nay. Phụ trách Khoa Hô hấp II, Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương.

3 Bằng cấp chuyên môn

·        1997: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.

·        2007:Thạc sĩ chuyên ngành Nhi, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam(hạng ưu).

·        2019: Đang học chuyên khoa II, chuyên ngành Nhi, Đại học Y Hà Nội