Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
1006/2020

Ths.Bs. Trần Thị Chuyên

1 Thông tin Bác sĩ

·        Với kinh nghiêm 12 năm công tác, bác sĩ Trần Thị Chuyên có nhiều kinh nghiệm trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về Nhi khoa tổng quát.

2 Quá trình công tác

·        2011- 2018: Khoa Điều trị tự nguyện A, Bệnh viện Nhi Trung ương.

·        2018 - nay: Trung tâm Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương.

3 Bằng cấp chuyên môn

·        2008: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam.

·        2011: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nhi, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam (hạng ưu).