Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
0703/2019

Bất thường Taussig-Bing: Kinh nghiệm phẫu thuật sửa toàn bộ từ 3 trường hợp tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nhóm tác giả: Nguyễn Lý Thịnh Trường, Phạm Hữu Hòa
Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội

 

Tóm tắt: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật sửa toàn bộ bất thường Taussig-Bing

 

Đối tượng, phương pháp: Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 8 năm 201, 3 trường hợp được chẩn đoán bất thường Taussig-Bing đã được tiến hành phẫu thuật sửa toàn bộ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

 

Kết quả: Không có bệnh nhân nào tử vong, thời gian nằm viện từ 2-4 tuần, không có biến chứng nặng nề và sau mổ

 

Kết luận: Phẫu thuật sửa toàn bộ bất thường tim bẩm sinh Tausig-Bing có kết quả ban đầu khả quan. Theo dõi lâu dài sau mổ là cần thiết.

 

Summary

 

Taussig-Bing Anomalies: experiences in 3 cases in National Hospital of Pediatrics Hanoi, Vietnam

 

Objective: Evaluate short term results of total correction of Taussig-Bing anomalies.

 

Subject and method: Prospective study. From June 2010 to August 2010, 3 patients diagnosis with Taussig- Bing anomalies underwent total correction in National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam.

 

Results: All patients survive, hospital stay was 2-4 weeks, no complication

 

Conclusion: Short term results of total correction of Taussig- Bing anomalies is good. Long-term follow up is essential.