Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
0703/2019

Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh thất phải hai đường ra cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Nhóm tác giả: Nguyễn Lý Thịnh Trường, Phạm Hữu Hòa

 

Tóm tắt: 

Mục tiêu: đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật sửa toàn bộ bênh thất phải hai đường ra cho trẻ em tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương

 

Đối tượng và phương pháp: 20 trẻ em được xác định chẩn đoán thất phải 2 đường ra bằng siêu âm Doppler tim và đã được phẫu thuật sửa toàn bộ trong thời gian từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2010. Ngiên cứu mô tả tiến cứu.

 

Kết quả: 20 bệnh nhân thất phải 2 đường ra (trong số đó có 11 trẻ thể thông liên thất, 6 trẻ thể Fallot, 3 trẻ thể Taussig Bing), tuổi trung bình khi mổ: 10.6+12.8 tháng đã được mổ sửa toàn bộ. Có 3 trẻ tử vong ( gồm 2 trẻ thông liên thất và một bệnh nhân thể Fallot) nhưng không liên quan trực tiếp đến phẫu thuật. 17 bệnh nhân khác theo dõi định kỳ sau mổ qua khám lâm sang và siêu âm tim trong thời gian trung bình là 14+8 tháng cho thấy kết quả phẫu thuật rất khả quan. 

 

Kết luận: kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ cho bệnh nhân thất phải 2 đường ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương bước đầu là khả quan 

 

Summary

Early results of total correction of double outlet right vientricle in National Hospital of Pediatrics Hanoi, Vietnam.
nhp.org.vn/images/data/Danh gia ket qua phau thuat sua toan bo benh that phai hai duong ra cho tre em tai BVNTW1.doc
Double outlet of right ventricle is a heterogenity group of congential cardiac surgery. The long-term results of this congenital heart disease has been clearly identify in many cardiac center in the world. However, in Vietnam, its still be a challenge open heart surgery. We sought to evaluate short term results surgical treatment of this complex heart disease in National Hospital of Pediatrics in Viet Nam