Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03

Báo cáo sự cố y khoa 0703/2019
Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện
Đọc thêm