Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
0703/2019

Báo cáo sự cố y khoa

Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện

 

– Mục đích sử dụng: báo cáo những sự cố y khoa không mong muốn trong quá trình điều trị và chăm sóc người bệnh.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.

Khôi phục hồ sơ bệnh án

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
Tải tại: Bao cao su co y khoa