Tổng đài tư vấn: 1900 98 68 03
0703/2019

Khôi phục hồ sơ bệnh án

Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện

 

– Mục đích sử dụng: chỉnh sửa số liệu viện phí sai lệch của người bệnh trên hệ thống Medisoft trong quá trình thanh toán ra viện.
– Đơn vị sử dụng: các khoa lâm sàng.
– Tải Mẫu Khôi phục HSBA